1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy się o godz. 10.00 rano. Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień.
 2. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego dzień opuszczenia apartamentu i zostanie ona uwzględniona adekwatnie do posiadanych wolnych miejsc.
 3. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godz. 23.00 do godz. 08.00 rano.
 4. Klient nie może podnajmować apartamentu osobom trzecim, nawet jeżeli uiścił należną za okres pobytu opłatę lub gdy okres wynajmu nie został przez niego wykorzystany.
 5. Do każdego wynajętego jednego apartamentu przysługuje klientowi tylko jedno miejsce parkingowe na terenie obiektu.
 6. Odwiedzający osoby najmujące apartamenty mogą przebywać na terenie obiektu tylko do godz. 23.00, po godz. 23.00 są zmuszeni do opuszczenia obiektu.
 7. Odwiedzający osoby najmujące apartamenty nie mogą korzystać z parkingu znajdującego się na terenie obiektu.
 8. Wyjmujący apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wszelkich rzeczy znajdujących się w apartamencie i na terenie obiektu, w czasie, w którym jest on wynajmowany przez Klienta.
 9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju barki, uszkodzenia i zniszczenia, przedmiotów i rzeczy wyposażenia oraz urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu apartamentu oraz obiektu, powstałych z winy klienta, osób z nim przebywających lub z winy odwiedzających go osób.
 10. W przypadku powstania szkód i strat opisanych w pkt.9 klient zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez wynajmującego.
 11. W przypadku korzystania z toalety zabrania się wrzucania do nej wszystkich innych rzeczy i przedmiotów oprócz fekalii i papieru toaletowego.
 12. W przypadku zatkania toalety innymi rzeczami lub przedmiotami niż dopuszczonymi w pkt. 11, kosztami związanymi z udrożnieniem toalety zostanie obciążony klient w wysokości 300 zł. 
 13. W apartamencie i wszelkich ciągach komunikacyjnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku naruszenia zakazu klient zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł.
 14. W apartamencie dopuszcza się przebywanie zwierząt po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, golarek, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 16. Dzień przed planowanym terminem przyjazdu i wyjazdu najmujący zobowiązany jest poinformować wynajmującego o planowanych godzinach zameldowania i wymeldowania z dokładnością do 30 min. 
 17. W przypadku wszelkich zdarzeń losowych lub innych związanych z zmianą planowanego czasu zameldowania lub wymeldowania klient zobowiązany jest poinformować wynajmującego bezzwłocznie telefonicznie pod numerem +48 506 092 300.
 18. W momencie udostępnienia apartamentu klientowi zostają przekazane do użytku dwa komplety kluczy wraz z pilotem do bramy wjazdowej, które winne zostać zwrócone w dniu zakończenia pobytu.
 19. Zwrotu kluczy należy dokonać osobiście wynajmującemu lub pozostawić je w skrzynce pocztowej nr 4 umieszczonej na słupie bramy wjazdowej.
 20. W chwili utraty kluczy lub braku pozostawienia ich na terenie obiektu klient zostanie obciążony kosztami w wysokości 150 zł. 
 21. Rzeczy pozostawione w najmowanym apartamencie przez klienta będą przechowywane przez okres 7 dni. Po upływie tego terminu będą odesłane na koszt najmującego, za pośrednictwem operatora Poczta Polska przesyłką poleconą za
 22. Osoba wynajmująca zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji w terminie 14 dni przed przyjazdem najmujących oraz w każdej chwili w wyniku zdarzeń losowych. Wyjmujący nie jest zobowiązany do zapewnienia zastępczych miejsc noclegowych oraz do pokrycia ich kosztów. Powyższy zapis dotyczy również rezerwacji dokonanych przez portal www.Booking.com .
  potwierdzeniem odbioru, pod wskazany przez najmującego adres w formularzu meldunkowy Apart Henryk. 
 23. Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego REGULAMINU.
 24. Przez używany termin "klient" należy rozumieć osobę najmującą apartament.
 25. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji.
 26. W kwestiach nie ujętych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.
 27. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy w siedzibie Najemcy.

 

 

Szybki kontakt

Apart Henryk

ul. Henryka Sienkiewicza 15, 
48-304 Nysa

tel. +48 506 092 300 

e-mail: info@apart-henryk.pl
www.apart-henryk.pl

więcej...


  

© 2018 Apart Henryk Nysa. All Rights Reserved.